Jechoota Beektotaa Oromoo

좋아하는 사람 1만명. Paartileen siyaasaa Oromoo haala yeroorratti waliin mari'atan by Anonymous_Gk8Emd. From any networking and needs you might have to designing and hosting your company website, we're here to help you get set up and running smoothly. Jecha beektotaa. Kaachuu Promotion Chaanaalii Guddicha Afaan Oromoo Ogbarruu Oromoo Guddisuuf Dhaabbate Haayyuuf jechi tokko gahaadha. With a twinkle in his eye. Qube cimdii kan jennu quboota lama addaan ba'u kan hin dandeenye, sagalee biraa kennuu dhaaf akka qube tokkotitti kan lakkaawwamani dha. OROMNET Software and Application Development PLC is here to help you and your business. Sirbaa Jaalala Dhugaa - Jirrun Nattii tole yomuma Naaf. Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiranii Afaan Oromootiin Barumsa Tekinoolojii Qunnamtiifi Odeeffannoo akka baratan. For you to like us and like to hang out with us. If you want to send via SMS (Text Message) then it's also possible with this app. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kan adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isa. JAALALA ONNEERRATTI CHAAPPEEFFAME - Mana Kiristaanaa. It is a light weight application and gives results between English and Afan Oromo words. @jirra_oromia: 🧩Viidiyoo daqiiqaa lamaa addunyaa boossise barumsa guddaa qabu kana ilaalaa 👇👇👇👇👇👇 🇵 🇱 🇦 🇾 🇻 🇮 🇩 🇪 🇴 👆👆👆👆👆👆 🎖 HUBANNOOLEE Durba durbummaa qabdu tokko utuu bira hin gahin maloo. | Português‎ | тоҷикӣ | Română | Кыpгызчa | Oromoo | Olulimi Oluganda | ქართული | Kiswahili | اردو‎ | AF Soomaali | አማሪኛ | پښتو‎. Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Viva Ibrahim Mohamed et d'autres personnes que vous pouvez. Join Facebook to connect with Alex Geleta Busa and others you may know. Abbaan kitaaba Qulqulluu Waaqayyoo dha yemmuu jennuu , ofii isaatiin barreesee samii dhaa kenne osoo hin taanee qulqulloota yeroo adda addaa ka’an irra bulee yeroo adda addaa kan barreeffamee yookan itti himamee kan barreeffame dha. 🌹#Gareewwan_Jechootaa🌹 Afaan Oromoo jechoota kumaata hedduun lakkaa'aman qaba. You are now leaving the Department of Homeland Security's website and headed towards: link_name. እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ፡ ዓይኒ ዘላቶ ዉን ይርኣ፡ ኣእምሮ ክኣ ይመርምር!. Amiin Ibroo fi kkf. Channeliin kuni kan kan ijaarameef jechoota Goototaa, Wareegamtootaa, Qabsaa'otaa, Artistoota Oromoo barree wal barsiifnuudhaaf!!! JECHOOTA BEEKTOTAA,ARTISTOOTA OROMOO @ JechootaJaallaanQabsoo. 20,000+ users downloaded Jechoota Kaka'umsaa - Oromo. It is a light weight application and gives results between English and Afan Oromo words. Jechoota beektotaa Oromoo walitti funaantee bifa qanaan qindeessuu keetiif jabo galatoomi! ↑ Gadaa. Jecha beektotaa afan oromoofi ingiliffan keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website. JECHOOTA BEEKTOTAA FI JECHOOTA BIYYOOTA ADDA ADDAA! hat 2. Kanneen bilisummaa saba isaaniitiif lubbuu isaanii kennan yoggayyuu yaadatamuu qabu. 529 Mitglieder. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf 141 > DOWNLOAD (Mirror #1) 85e802781a Download Oromo Bible apk 1. From any networking and needs you might have to designing and hosting your company website, we're here to help you get set up and running smoothly. Gaafa beekamtii argattan afaan oromoo har'a dubbattan kana akka dubbachuu hin qaanofne adraa akka ijoollee dibaabaa afaan keessanitti hin qaanefatinaa. Isaan haa bu'uureessaan malee nuti immoo dhaloota amaa akkamittin sabonumma jabeessu qabnaa?. Galmee Jechoota Afaan Oromoo - Inglizii English Afan Oromo Dictionary Afaan Oromoo Dictionary The App contains useful words of Afaan Oromoo and English language. Help content debug info: This page is: /text/swriter/guide/delete_from_dict. Offline Dictionary Afaan Oromoo to English, Galmee Jechoota Afaan Oromoo. Liyyuu Hayiliin isaan fudhatanii dhufan magaalaa keessatti keessuma ajajaan liyyuu haayilii Addunyaa kan jedhamu jechoota safuu aadaa Oromoo keessatti hin jedhamne sagalee olkaasee jaarsa,jaartii,ijoollee utuu hin jedhin arrabsoo inni fayyadamu qeerroo fi uummaticha daran aarseera. For you to like us and like to hang out with us. @jirra_oromia: 🧩Viidiyoo daqiiqaa lamaa addunyaa boossise barumsa guddaa qabu kana ilaalaa 👇👇👇👇👇👇 🇵 🇱 🇦 🇾 🇻 🇮 🇩 🇪 🇴 👆👆👆👆👆👆 🎖 HUBANNOOLEE Durba durbummaa qabdu tokko utuu bira hin gahin maloo. Uummata Oromoo isa naannoo Tuulamaa fi Maccaa kanatti warri Abashaa kan duuluu jalqaban bara akaakayyuu Minilik bara mooticha Saahila Sillaasee (1813-1847) dura. ”J/Waaqoo Guutuu “Nuti Oromodha, kan lolluufis Ummataafi biyya Oromiyaatifi males, is in jalatti gabroomnee biyya isiniif kennuuf miti” Mayraa(Muhammad Zaakir). Jechoota‬ Ergifataman Afaan Keenya Keessatti Lubbuu horachuun Jechoota mimmiidhagoo Afaan Oromoo bakka bu'uun akka badan godhee jira. Gadaan kanan dura Oromoo tokkessee ture. Tag Archives: jechoota jaalala. Posts about jechoota jaalala written by sammubani. Mallattoo dhukkuba abbaa sanga. JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Lammaffaa. Fayyaa Dargaggoota irratti xiyyeffate, Oddeeffannoo Fayyaa fi Fayyaan walqabatan Dargaggootaaf ni dhiyyeessaa, gaafii fi yaada. Haala nama gammachiisuun Afaan Oromoo google translate, akkasumas jechoota 350,000 ol ta nama gammachiisuun Afaan Oromoo google translate, akkasumas jechoota 350,000 ol ta. Beekumsi kennaa uumamaa sijalaa hin hatamneedha (Albaranstaayin) Hiyyummaan hiyyummaa caalu hiyyummaa sammuuti (Sooqiraxas) Hanga lubbuun jirtu waan gaarii hojjedhu (Abrahaam liinkan) Yeroo dabarsuurra guyyaa baallamaa dabarsuu wayya (Abrahaam liinkan) Beekaa jedhamuuf barumsa keessa darbuu osoo hintaanee barmusi si keessa darbuu qaba. Quboonni afaan Oromo akkaataa lamaan, jechuun qube guddaa fi qube xiqaa, dhan bareeffamu. Galmee Jechoota Afaan Oromoo - Inglizii English Afan Oromo Dictionary Afaan Oromoo La aplicación contiene palabras útiles de Afaan Oromoo e inglés. Get the last version of Afaan Oromoo English Dictionary - Galmee from Books & Reference for Android. Qaamoleen sakatta'iinsa dhiibbaa naannoo gaggeeffamu irratti hirmaachuun yaada kennuuf mirga qaban kunneen qaama mootummaa, uummata, garee lammiiwwanii (citizen groups), qaama mit-mootummaa, garee dhimma bashannanaa irratti hojjetan, garee beektotaa, garee daldalaa fi dhaabbata beektotaa ta'uu danda'u. (Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Beekumsi kennaa uumamaa sijalaa hin hatamneedha (Albaranstaayin) Hiyyummaan hiyyummaa caalu hiyyummaa sammuuti (Sooqiraxas) Hanga lubbuun jirtu waan gaarii hojjedhu (Abrahaam liinkan) Yeroo dabarsuurra guyyaa baallamaa dabarsuu wayya (Abrahaam liinkan) Beekaa jedhamuuf barumsa keessa darbuu osoo hintaanee barmusi si keessa darbuu qaba. With a twinkle in his eye. Jechoota gaggaarii dhaloota qaruu danda'an. Anis fuula kana jalatti mammaksotaa gaaf duri oromoon ittiin dhima bayaa turte keessaa kanin beeku isin wojjiin qodadha,namni mammaksaa feedback jalatti ykn imoo webmaster iratti naaf ergitaan. Keessumaa jechoota dhuma lakkoofsa 7fi jalqaba lakkoofsa 8⁠rratti, 'Jaalalli hundumaa obsa. Facebook gives people the power to share and makes. And with your help - so that we can continue to develop as the most modern Oromoo news site. Uummata Oromoo isa naannoo Tuulamaa fi Maccaa kanatti warri Abashaa kan duuluu jalqaban bara akaakayyuu Minilik bara mooticha Saahila Sillaasee (1813-1847) dura. Ammoo, akkuma afaanichi nutti tolu, nutis yoo isaaf tolle Waaqnillee nuuf tola. jechootajaallaanqabsoo - JECHOOTA BEEKTOTAA,ARTISTOOTA OROMOO. Join Facebook to connect with Yemasegan Gosa and others you may know. On this page you can read or download elellee english oromo amharic dictionary free download pdf in PDF format. "Aartii Oromoo waanni jedhamu afaan Oromoo wajjiin, aadaa Oromoo wajjiin, amantii Oromoo wajjiin hundi isaa walqabatee hin sodaatamas, hin jibbamas, hin tufatamas malee Oromoo jajjabeessuf. TPLF/OPDO Oromoo ishee gubee lafa isaa ari'achuu dhisee caalifnan isheen Oromiyaa gubu egaltee, Diasporan Oromoo ala jiru TPLF lolu dhisee wal lulu hoji goodhana TPLF/OPDOn biyya alati bakka. Guta Rebira Bekana. Abiy Ahimadiif Finfinnee keessa haala ho'adhaan gaggeefamee ture. Oromoo English Dictionary is an app created by OromNet Software and Application Development (whose official Oromoo English Dictionary has a rating of 4. Yeroon konkolaataa seene mucaa barreedaa tokkon arge. Jechoota Hayyoota Oromoo fi kan biyyaa ala You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers. Mil'uu Miliquu Afaan Oromoo Fiction By Guta Rebira. "JECHA AMANTAA ARGACHUU BARBAADU" 2 keessatti qabatudha. Irreechaa Ummatni Oromoo ummata aadaa, safuu, sirna, seera, heera fi kanneen biroo kan ummaticha bira darbee addunyaa kana boonsu hedduu qaba. Fkf: Wallistun booru dhufa. Read in another language Kutaa kanaa Ilalli Edit Mammaaksi afoola Oromoo keessaa tokko yoo ta'u jechoota beekkumsaa fi ogummaa. Gaafa beekamtii argattan afaan oromoo har'a dubbattan kana akka dubbachuu hin qaanofne adraa akka ijoollee dibaabaa afaan keessanitti hin qaanefatinaa. Guutuu Oromiyaa waliin ijaarudhaan walabummaa biyya keenyaa fii kan saba keenyatif yeroo hunda tokko taanee haa hojjannu. Jechoota beektotaa Jechoota jaalala ibsen. Post navigation. Bilisummaa. Yaalii Ajjeechaa Dr. Telaffuz rehberi: Yerlisi Afaan Oromoo ifadesini Oromoca dilinde nasıl okur öğrenin. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Abiy Ahimadiif Finfinnee keessa haala ho'adhaan gaggeefamee ture. Jechoota‬ Ergifataman Afaan Keenya Keessatti Lubbuu horachuun Jechoota mimmiidhagoo Afaan Oromoo bakka bu'uun akka badan godhee jira. Guta Rebira Bekana. sababni isaas akkuma beekamuu kitaabni Qulqulluu baraa adda addaa , bakka addaatti fi namoota addaan barreeffame. Beekumsi kennaa uumamaa sijalaa hin hatamneedha (Albaranstaayin) Hiyyummaan hiyyummaa caalu hiyyummaa sammuuti (Sooqiraxas) Hanga lubbuun jirtu waan gaarii hojjedhu (Abrahaam liinkan) Yeroo dabarsuurra guyyaa baallamaa dabarsuu wayya (Abrahaam liinkan) Beekaa jedhamuuf barumsa keessa darbuu osoo hintaanee barmusi si keessa darbuu qaba. Oromoon har’as waan hafe, waan sarbame, akkanaan dhaloota isaaniitti himachuun Xurree Gadoobaa -Xurree Gadoo Baasuu dhalootaaf itti dhaaman ta’uu dhaamsa Hayyuu Oromoo kana. Join Facebook to connect with Yemasegan Gosa and others you may know. The App contains useful words of Afaan Oromoo and English language. 32 Waxabajjii 2 Bara 2008 maxxanfamerratti beeksisa Aadde Wayinisheet Taammiraat Dallalenyi beesifatan keessatti mana jireenyaa obbo Barakat Asaffaa Tsaggayeetiif kennaa kennaniif jedhamee kan bahee doggogoora waan taeef kan gurguratan tauun beekame sirreeffamee haa dubbifamu. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Jechoota Hayyoota Oromoo version 1. Yemasegan Gosa is on Facebook. Akkuma kana qabeenyi yatiimaafi maraatuu yeroo nisaabni guutee waggaan irra naanna'e jumhuura biratti zakaan irratti dirqama ta'a. Seenaa oromoo durii pdf. Anis fuula kana jalatti mammaksotaa gaaf duri oromoon ittiin dhima bayaa turte keessaa kanin beeku isin wojjiin qodadha,namni mammaksaa feedback jalatti ykn imoo webmaster iratti naaf ergitaan. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!!. Jechoota Hayoota Oromoo Makmaksa. Sirna eeyba kitaaba sh Ahmad Tohida Beektotaa kanneen akka Sh Aadam Tuula fi Sh. Islaamummaadhaf Deebii, Afaan Oromoo, Fuula Duraa. Jaalala Oromoo Love Messages for Android - APK Download. Jechoota Hayoota Oromoo Makmaksa. Akkuma kana qabeenyi yatiimaafi maraatuu yeroo nisaabni guutee waggaan irra naanna'e jumhuura biratti zakaan irratti dirqama ta'a. Jechoota Hayyoota Oromoo version 1. Qabsoonis godhamee lubbuun beektotaa,barattootaafi Gootota hedduu itti darbeera. Jechoota kanaa olii tokko tokkon haa ilaalluu mee Barsisa Ortodoksii :- jechi kun kan barreffamee raajii Yohaannis qofafi malee kitaabolee 66 miti. Kategori: Kitaplar ve Referans. Aada Oromoo kanneen keessa, aadaan fuudhaa fi heerumaa ummata Oromoof iddoo guddaa qaba. Fkf: Wallistun booru dhufa. Jechoota Hayyoota Oromoo fi kan biyyaa ala You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers. You are now leaving the Department of Homeland Security's website and headed towards: link_name. Isaan keessaa Hayyootni wareegana, dubartootni, dargaggootni fi ga'eessotni Jechamoota gargaraa kanneen quuqqaa sabaa, kaka'umsa, qabsoo, jaalala, gadda, jibbaa fiikkf ittiin ibasachuuf yaalan hedduutu tarreeffameera. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf 141 > DOWNLOAD (Mirror #1) 85e802781a Download Oromo Bible apk 1. Get the last version of Afaan Oromoo English Dictionary - Galmee from Books & Reference for Android. Guutuu Oromiyaa waliin ijaarudhaan walabummaa biyya keenyaa fii kan saba keenyatif yeroo hunda tokko taanee haa hojjannu. Ciigoo Pdf. With a twinkle in his eye. Jechoota Hayyoota Addunyaa - Afaan Oromo Online. Your current browser isn't compatible with SoundCloud. Fayyaa Dargaggoota irratti xiyyeffate, Oddeeffannoo Fayyaa fi Fayyaan walqabatan Dargaggootaaf ni dhiyyeessaa, gaafii fi yaada. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. Jechoota Arfan Jaalala Ibsuuf Itti Hojjetaman. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Kaachuu Promotion Chaanaalii Guddicha Afaan Oromoo Ogbarruu Oromoo Guddisuuf Dhaabbate Haayyuuf jechi tokko gahaadha. Jechoonni lamaan kun jechoota du'aa wajjin wal qabatanidha. User Review - Flag as inappropriate. Please download one of our supported browsers. Are you sure you want to proceed?. Posts about Oromia written by OromianEconomist. Read Quotes Written By Oromo Heroes. Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo - Home | Facebook. Afaan Oromoo keenya, afaan hedduu namatti tolu. 2 on the Play Store, with 256 votes. Fuulli Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiisoo Afaan Oromoo Kan Oromoota Hundaatti !. እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ፡ ዓይኒ ዘላቶ ዉን ይርኣ፡ ኣእምሮ ክኣ ይመርምር!. Telaffuz rehberi: Yerlisi Afaan Oromoo ifadesini Oromoca dilinde nasıl okur öğrenin. What people are saying - Write a review. With a twinkle in his eye. Do you speak (English/ Oromo)? afaan (ingiliizi/oromoo) beekta? Just a little xinnoo se. Falaasamni qorannoo rakkoolee bu'uuraa fi waliigalaa ti, rakkoolen kunis wantoota akka dhugaa, jireenya, beekumsa, gatii, sababaa, sammuu, fi afaani wajjin wal qabatu. @jirra_oromia: 🧩Viidiyoo daqiiqaa lamaa addunyaa boossise barumsa guddaa qabu kana ilaalaa 👇👇👇👇👇👇 🇵 🇱 🇦 🇾 🇻 🇮 🇩 🇪 🇴 👆👆👆👆👆👆 🎖 HUBANNOOLEE Durba durbummaa qabdu tokko utuu bira hin gahin maloo. JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Tokkoffaa. And with your help - so that we can continue to develop as the most modern Oromoo news site. "Aartii Oromoo waanni jedhamu afaan Oromoo wajjiin, aadaa Oromoo wajjiin, amantii Oromoo wajjiin hundi isaa walqabatee hin sodaatamas, hin jibbamas, hin tufatamas malee Oromoo jajjabeessuf. Jechoota Hayyoota Oromoo 1 3 apk download for Android. Can I practice with you? si wajjin qayyabadhuu? How old are you? umuriin ke. Makmaaksa Oromoo (Oromo proverbs): Abba hin qabdu akaakyuuf boochi Abbaa iyyu malee ollaan namaa hin birmatu Abbaan damma nyaateef ilma hafaan hin mi'aawu Abbaatu of mara jedhe bofti. Jecha beektotaa. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. It is estimated that Oromoo English Dictionary has been downloaded between 10000 and 50000 times from the Play Store. Yeroo haasa'an akkuma mammaaksa aadaa Oromoo dubbii isaanii keessatti jechi ibsan. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. 12:31) Waa’ee jaalalaa akkas jedhee kan ibse maaliifi? Waa’ee jaalala isa kamii dubbachuusaa ture? Deebii kanaa argachuuf, jechi “jaalala” jedhu hiika maalii akka qabu gadi fageenyaan haa qorru. Phone 012 549 0 send Email START YOUR REVIEW OF Jechoota. Sababoota Jaalala Daangaa Darbe. Akkuma kana qabeenyi yatiimaafi maraatuu yeroo nisaabni guutee waggaan irra naanna'e jumhuura biratti zakaan irratti dirqama ta'a. sababni isaas akkuma beekamuu kitaabni Qulqulluu. Kun kan agarsiisu ummatooti kun lamaan dhihoo akka adda bahanii ummata lama tahanii dha. Ammoo, akkuma afaanichi nutti tolu, nutis yoo isaaf tolle Waaqnillee nuuf tola. Odeeffannoolee Adda addaa Archives - Page 9 of 13 - oroict. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. With a twinkle in his eye. Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiranii Afaan Oromootiin Barumsa Tekinoolojii Qunnamtiifi Odeeffannoo akka baratan. For you to like us and like to hang out with us. Oromoo Booranaa, Kibba Oromiyaa fi kaaba Keeniyaa jiraatu. IN CAALTA WAAN MARA Faar. Jechoota Hayyoota Oromoo version 1. 529 Mitglieder. Join Facebook to connect with Alex Geleta Busa and others you may know. Galmeen jechootaa ykn Diikshinariin Afaan Oromoo gara Afaan Jarmaniitti akkasumas Afaan Jarmanii gara Afaan Oromootti hiiku dhiiyeenya kana maxxanfamee jira. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin. 0 for Android - An app that Gootota Oromoo developed by Oromania Software is listed under category Books & Reference 8/5 average rating on. Stream Jechoota kanneen Ijoolleen Oromoo beekkuu qabu by Abdii Boruu from desktop or your mobile device. Channeliin kuni kan kan ijaarameef jechoota Goototaa, Wareegamtootaa, Qabsaa'otaa, Artistoota Oromoo barree wal barsiifnuudhaaf!!! JECHOOTA BEEKTOTAA,ARTISTOOTA OROMOO @ JechootaJaallaanQabsoo. Bara san Hayila Sillaaseen waan uummanni Oromoo kan naannoo Walisoo itti-ka'eef, akka jaarsoliin biyyaa jedhanitti " Waliso inni hin jaallanne sana ", " Waliso inni ekeraa Habta-Goorgisii fi ekeraa Garasuu Dhukii sodaatu sana. Published on Wed, 25 Oct 2017. The latest Tweets from Odaa Oromoo (@OdaaOromoo). Оцініть наш додаток у магазині. Sirbaa Jaalala Dhugaa - Jirrun Nattii tole yomuma Naaf. Join Facebook to connect with Tadasa Kabada and others you may know. Sagaleen Oromoo Idil-addunyaa agarsiisa aadaa Toroontotti qopheessuuf Fiilmiin Ajaa’iba jedhamu magaalota Amerikaatti daawwannaaf dhiyaatuuf Aabbush Zallaqee istuudiyoo fiilmii Finfinnee keessatti bane. JECHOOTA KOOMPUUTARAA - oroict. Occitan (occitan) Ojibwe (ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ) Old Church Slavonic (ѩзыкъ словѣньскъ) Oriya (ଓଡ଼ିଆ) Oromo (Afaan Oromoo) Ossetian (ирон æвзаг) Pāli (पाऴि) Panjabi (ਪੰਜਾਬੀ) Pashto (پښتو) Persian (فارسی). Mil'uu Miliquu, 2013. JECHOOTA BEEKTOTAA FI JECHOOTA BIYYOOTA ADDA ADDAA! hat 2. "Tokkummaan humna" "Qabsoon bilisummaa oromoo cimee galma gahuu. Mohaammad Rashaad,Sheek Bakrii Saphaloo. 👉Channaliin Kun ^Farfaanawwan Babbaredoo Bakkaa Bareedo Ta'aanitti Kutuun Farfaanawwan 👉Wamiichaa Bilbilaa Kessaniif Tahaan Channalii Kanaa Kessatti ni Argaatu #Isiin Irraa Kan Eegamuu Channalii Kanaa #Join #forward Gochuu Qofaadha. Read Quotes Written By Oromo Heroes. Galmee Jechoota Afaan Oromoo - Amaaraa. Nama tokko budaan yoo nyaatte, hawaasni Oromoo garuu budaan nyaatte hin jedhu, ijatu arge. The App contains useful words of Afaan Oromoo and English language. There are 1 versions of Afaan Oromoo English Dictionary - Galmee Jechoota. Jechoota Hayyoota Oromoo fi kan biyyaa ala You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers. Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo-- Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo-- Afaan Oromo Computer Terminologies Maddi: ICT Development Office and Ethiopian Languages Research Center (ELRC):. Jechoota Arfan Jaalala Ibsuuf Itti Hojjetaman. Jechoota beektotaa Jechoota jaalala ibsen. Posts about jechoota jaalala written by sammubani. sababni isaas akkuma beekamuu kitaabni Qulqulluu. 1 years ago. Tag Archives: jechoota jaalala. Get the last version of Afaan Oromoo English Dictionary - Galmee from Books & Reference for Android. Amiin Ibroo fi kkf. JAALALA ONNEERRATTI CHAAPPEEFFAME - Mana Kiristaanaa. Boombii Walatajjii irratti darbameGuyyaa har'a hiriira deeggarsa muumicha Ministeraa Itoophiyaa Dr. 8/2017 Waa'ee Oromoo kana beektuu #VOA Maatii. Jechoota Beektotaa‬!!! - Bilisummaa. It is a light weight application and gives faster result. Yeroo duraaf, akkan kana irratti waa barreessuu kan na tuqe, walmarii beektotaa fi jaarsolii Oromoo ti. @jirra_oromia: 🧩Viidiyoo daqiiqaa lamaa addunyaa boossise barumsa guddaa qabu kana ilaalaa 👇👇👇👇👇👇 🇵 🇱 🇦 🇾 🇻 🇮 🇩 🇪 🇴 👆👆👆👆👆👆 🎖 HUBANNOOLEE Durba durbummaa qabdu tokko utuu bira hin gahin maloo. Kan fuudhuu fi kan heerumuu haala seeraa fi heera naanno isaa waliin wal qabsiisani wal gaggeessu. Fayyaa Dargaggoota irratti xiyyeffate, Oddeeffannoo Fayyaa fi Fayyaan walqabatan Dargaggootaaf ni dhiyyeessaa, gaafii fi yaada. Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo shared a post. Facebook gives people the power to share and makes. Jechoota Hayyoota Oromoo fi kan biyyaa ala You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers. | Português‎ | тоҷикӣ | Română | Кыpгызчa | Oromoo | Olulimi Oluganda | ქართული | Kiswahili | اردو‎ | AF Soomaali | አማሪኛ | پښتو‎. Jaalalli yoom iyyuu hin badu' jedhuufi caqasa waggaa 2010 ta'erratti xiyyeeffadhaa. Jecha beektotaa. Sirna eeyba kitaaba sh Ahmad Tohida Beektotaa kanneen akka Sh Aadam Tuula fi Sh. Odeeffannoolee Adda addaa Archives - Page 9 of 13 - oroict. 2 is the property and trademark from Abdisa Jara, all rights. Kana jechuun afaan Arabaa, afaan kiSwahiliitiif, afaan Hawusaatti aana jechuudha. Gochootaa oromummaa dhabamsisuuf raawwatama turan keessa isaan gurguddoon:-. Anis fuula kana jalatti mammaksotaa gaaf duri oromoon ittiin dhima bayaa turte keessaa kanin beeku isin wojjiin qodadha,namni mammaksaa feedback jalatti ykn imoo webmaster iratti naaf ergitaan. Boombii Walatajjii irratti darbameGuyyaa har'a hiriira deeggarsa muumicha Ministeraa Itoophiyaa Dr. - Новые видео смотреть в HD. Sirbaa Jaalala Dhugaa - Jirrun Nattii tole yomuma Naaf. "Tokkummaan humna" "Qabsoon bilisummaa oromoo cimee galma gahuu. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kan adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isa. ABO lolaan dhabamsiisuuf lolli irratti labsanis caalaatti humneessuu fi ummataan akka hammatamu godhe malee hin dhabamsiifne. Sirbitootii Oromoo afran biyyaa dhufan, Jaamboo Jootee,Nigusuu Taammiraat, Hacaaluu Undeessaatii fi Abbush Zelleqee eegii biyyaa dhufanii kutaa Amerikaa akka akkaa irra maranii sirbuutti jiran. Language Oromo, English. Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo - Home | Facebook. Afaan keenya, Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan. Jechoota kanaa olii tokko tokkon haa ilaalluu mee. Gadaan kanan dura Oromoo tokkessee ture. Diinni ummata Oromoo qabsoo ummata Oromoo doomsuuf kan itti xiyyeeffate biroon caasaa dhaabaa biyya keessaa fi sochii Qeerroo cabsuu ture. SEO Bewertung von bilisummaa. Getahun Amare Ayalew on Twitter: "#Jechoota Beektotaa. Qabsoonis godhamee lubbuun beektotaa,barattootaafi Gootota hedduu itti darbeera. Tadasa Kabada is on Facebook. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. Gahee Baaroon Guddinna Afoola Oromoo Keessatti nbsp. Galmee Jechoota Afaan Oromoo - Inglizii Англійська словник "Афан Оромо" Afaan Oromoo Afaan Oromoo словник та еквівалентні англійські визначення. Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa. Alex Geleta Busa is on Facebook. Stream Jechoota kanneen Ijoolleen Oromoo beekkuu qabu by Abdii Boruu from desktop or your mobile device. Gara fuula duras tokkumaa oromoo cimsuu danda 4 Gadaan Oromoo Tokkessaa? Fakkenya Seenaa Hummata Jarmman. | Português‎ | тоҷикӣ | Română | Кыpгызчa | Oromoo | Olulimi Oluganda | ქართული | Kiswahili | اردو‎ | AF Soomaali | አማሪኛ | پښتو‎. "Hafe"- jecha gochaa alaagaan biyyaa fi saba Oromoo irratti dalagaa turee fi jiru kan ittiin yaadatan, dhalootaaf dabarsan Seenaa Gaddaa fi Gaabbii dabarsuu dha. Jireenyi ummata Oromoo kan yeroo kamii caalaa gadadoo tahee mirga hawaasummaa fi dhalootaa dhabaa akka jiru beekamaa dha. On this page you can read or download elellee english oromo amharic dictionary free download pdf in PDF format. Falaasamni qorannoo rakkoolee bu'uuraa fi waliigalaa ti, rakkoolen kunis wantoota akka dhugaa, jireenya, beekumsa, gatii, sababaa, sammuu, fi afaani wajjin wal qabatu. Paartileen siyaasaa Oromoo haala yeroorratti waliin mari'atan by Anonymous_Gk8Emd. Afaan keenya, Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan. Abiy Ahimadiif Finfinnee keessa haala ho'adhaan gaggeefamee ture. Jecha Hayyoota Oromo 2017 Free Mp3 Download Free Jecha Beektotaa mp3 Free JECHOOTA mp3. Seenaa oromoo durii pdf. OromNet Software and Application Development > Afaan Oromoo English Dictionary - Galmee Jechoota. ”J/Waaqoo Guutuu “Nuti Oromodha, kan lolluufis Ummataafi biyya Oromiyaatifi males, is in jalatti gabroomnee biyya isiniif kennuuf miti” Mayraa(Muhammad Zaakir). You could find quotes around. com | Qubee Technologies. Jechoota kanaa olii tokko tokkon haa ilaalluu mee Barsisa Ortodoksii :- jechi kun kan barreffamee raajii Yohaannis qofafi malee kitaabolee 66 miti. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf 141 > DOWNLOAD (Mirror #1) 85e802781a Download Oromo Bible apk 1. JAALALA ONNEERRATTI CHAAPPEEFFAME - Mana Kiristaanaa. Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo shared a post. Language Oromo, English. Can I practice with you? si wajjin qayyabadhuu? How old are you? umuriin ke. Kanuma waliin mooraan Yuunivarsiitiis beektotaa fi hayyootaa Omishaa turtee amma dabbalotaa wayyaanee Omishuutti xiyyeeffaattee jirtuu atattamaan dhaabuu qabdii. Qeerroon oromoo of qopheessi opdon hiriira mormii guyyoota darban ilaalchisuun sabboontota hidhaatti guuruuf haalduree xumuratanii akka jiran maddi odeessa keenyaa ni dhugoomsa. Dubbiin walitti qabama jechoota haata'u malee, jechootni kun garuu hiika qajeelaa kennuu dhaaf bakke qajeelaa qabatanii argamuutu isaan irra jira. Bara san Hayila Sillaaseen waan uummanni Oromoo kan naannoo Walisoo itti-ka’eef, akka jaarsoliin biyyaa jedhanitti “ Waliso inni hin jaallanne sana “, “ Waliso inni ekeraa Habta-Goorgisii fi ekeraa Garasuu Dhukii sodaatu sana. Occitan (occitan) Ojibwe (ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ) Old Church Slavonic (ѩзыкъ словѣньскъ) Oriya (ଓଡ଼ିଆ) Oromo (Afaan Oromoo) Ossetian (ирон æвзаг) Pāli (पाऴि) Panjabi (ਪੰਜਾਬੀ) Pashto (پښتو) Persian (فارسی). Gorsaa Fi Jecha Beektotaa "Sadarkaan ani irra jirurra gahuuf halkan tokko si ga'a" #Natinaael_Yared Direektara Fiilmii siif Jedhee @walmalee @walmalee 1. voaafaanoromoo. Abiy Ahmad irratti yaalame. Join Facebook to connect with Qeerroo Bilisummaa Oromoo and others you may know. Settler Colonial (Neftenga Safaris) Abyssinia is structural, not an Event Manifestations en Éthiopie : Jawar Mohammed, nouveau leader de l’opposition At least 67 killed in Ethiopia clashes in recent days. Es una aplicación ligera y da. Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo-- Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo-- Afaan Oromo Computer Terminologies Maddi: ICT Development Office and Ethiopian Languages Research Center (ELRC):. 2 is the property and trademark from Abdisa Jara, all rights. Ogeessonni Oromoo aardiilee addunyaa addaa addaa irraa walitti-dhufanii gurmaa'an, galmee jochootaa yookan kuusaa jechoota Oromoo, kan afaan Oromoo gara afaan Ingiliizitti hiiku, akkasumas, afaan Ingilizii gara afaan Oromootti hiiku, kan jechoota kuma dhibba sadi'ii fi shantamaa ol qabaatuu fi loqoda (dayaalektii) kutaalee Oromoo adda addaa of keessaa qabaatu qopheessuuf hojii jalqabanii jiran. nazir nura Ethiopian special news Ethiopian news ዛሬ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰበር ዜና, Ethiopian today. I am inspired to inspire my generation! Remember LOVE & HOPE are there to inspire you everyday! Never give up, never loose Love and. Gadisa Ahmed is on Facebook. According to Opride, International human rights advocacy group Amnesty International are the latest to condemn the Ethiopian government’s rounding up of 3000 people over the past ten days. "J/Waaqoo Guutuu "Nuti Oromodha, kan lolluufis Ummataafi biyya Oromiyaatifi males, is in jalatti gabroomnee biyya isiniif kennuuf miti" Mayraa(Muhammad Zaakir). Jechoota duraan beektan kan isinitti fakkaataniif hiika yemmuu kenninu obsaan nu hordofaa. Qabsoonis godhamee lubbuun beektotaa,barattootaafi Gootota hedduu itti darbeera. We are not the biggest but we are working hardest. Kun diinaan qofa osoo hin taane, kittillayyoota diinaa waggoota 26f Wayyaaneef ergamaa bahanii fi of tahanii mul’atuu hin dandeenye, tajaajiltuu diinaa tahanii jiraatuu murteeffatan dabalata. Are you sure you want to proceed?. Akkaadaamii Afaan Saboota Itoophiyatiin, 1996 - Oromo language - 650 pages. Deutsch / Afaan Oromoo. If you want to send via SMS (Text Message) then it's also possible with this app. 좋아하는 사람 1만명. Language Oromo, English. Sagaleen Oromoo Idil-addunyaa agarsiisa aadaa Toroontotti qopheessuuf Fiilmiin Ajaa’iba jedhamu magaalota Amerikaatti daawwannaaf dhiyaatuuf Aabbush Zallaqee istuudiyoo fiilmii Finfinnee keessatti bane. Liyyuu Hayiliin isaan fudhatanii dhufan magaalaa keessatti keessuma ajajaan liyyuu haayilii Addunyaa kan jedhamu jechoota safuu aadaa Oromoo keessatti hin jedhamne sagalee olkaasee jaarsa,jaartii,ijoollee utuu hin jedhin arrabsoo inni fayyadamu qeerroo fi uummaticha daran aarseera. 12:31) Waa'ee jaalalaa akkas jedhee kan ibse maaliifi? Waa'ee jaalala isa kamii dubbachuusaa ture? Deebii kanaa argachuuf, jechi "jaalala" jedhu hiika maalii akka qabu gadi fageenyaan haa qorru. - Новые видео смотреть в HD. VOA Afaan Oromoo, Washington, District of Columbia. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. Afaan Oromo qube "Laatini" digdamii-ja fi qube "cimdii" shan itti fayyadama. Jechoota kanaa olii tokko tokkon haa ilaalluu mee. Oromoon har’as waan hafe, waan sarbame, akkanaan dhaloota isaaniitti himachuun Xurree Gadoobaa -Xurree Gadoo Baasuu dhalootaaf itti dhaaman ta’uu dhaamsa Hayyuu Oromoo kana. JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Tokkoffaa. Facebook gives people the power to share and. Tag Archives: jechoota jaalala. Jechoota beektotaa Oromoo walitti funaantee bifa qanaan qindeessuu keetiif jabo galatoomi! ↑ Gadaa. Uummata Oromoo isa naannoo Tuulamaa fi Maccaa kanatti warri Abashaa kan duuluu jalqaban bara akaakayyuu Minilik bara mooticha Saahila Sillaasee (1813-1847) dura. Ummatoota akka Affar, Koonsoo, Sidaamaa, Kambaataa, Geeda’o, Agaw, Saahoo fi Beejjaa wajjin ummatni Oromoo walitti dhiheenya guddaa qaba. It is a light weight application and gives results between English and Afan Oromo words. Jechoonni lamaan kun jechoota du'aa wajjin wal qabatanidha. Qabsoonis godhamee lubbuun beektotaa,barattootaafi Gootota hedduu itti darbeera. With a twinkle in his eye. com Sagalee Ameerikaa. Kaachuu Promotion Chaanaalii Guddicha Afaan Oromoo Ogbarruu Oromoo Guddisuuf Dhaabbate Haayyuuf jechi tokko gahaadha. Read Quotes Written By Oromo Heroes. Adoolessa 20, 2014 | Dhugasa Ibsa Irraa. Bekijk contactgegevens en informatie over Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo. Abiy Ahmad irratti yaalame. Ogeessonni Oromoo aardiilee addunyaa addaa addaa irraa walitti-dhufanii gurmaa'an, galmee jochootaa yookan kuusaa jechoota Oromoo, kan afaan Oromoo gara afaan Ingiliizitti hiiku, akkasumas, afaan Ingilizii gara afaan Oromootti hiiku, kan jechoota kuma dhibba sadi'ii fi shantamaa ol qabaatuu fi loqoda (dayaalektii) kutaalee Oromoo adda addaa of keessaa qabaatu qopheessuuf hojii jalqabanii jiran. Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo - Home | Facebook. Sababoota Jaalala Daangaa Darbe. Ordbok : norsk-engelsk-oromo, oromoo-ingiliffaa-norsk = Gobbuu jechoota afaan. Jireenyi ummata Oromoo kan yeroo kamii caalaa gadadoo tahee mirga hawaasummaa fi dhalootaa dhabaa akka jiru beekamaa dha. Ginni-bittee Habashaa afaan keenya akka ittiin hin barreeffamne, akka ittiin hin baratamne, akka ittiin hin hojjatamne faa waggaalee 130 ol seera. Seenaa gootota Oromoo kana beektuu laata?, Gimbi. Ammoo, akkuma afaanichi nutti tolu, nutis yoo isaaf tolle Waaqnillee nuuf tola. “Hafe”- jecha gochaa alaagaan biyyaa fi saba Oromoo irratti dalagaa turee fi jiru kan ittiin yaadatan, dhalootaaf dabarsan Seenaa Gaddaa fi Gaabbii dabarsuu dha. Afaan Oromo qube "Laatini" digdamii-ja fi qube "cimdii" shan itti fayyadama. Galmee Jechoota Afaan Oromoo-Amaaraa-Ingilizii = Oromo-Amharic-English Dictionary. Yeroo duraaf, akkan kana irratti waa barreessuu kan na tuqe, walmarii beektotaa fi jaarsolii Oromoo ti. Jechoota Beektotaa‬!!! - Bilisummaa. Galmee Jechoota Afaan Oromoo - Amaaraa. Baga guyyaa gaa'ilaa keeti geesse ! Cidha Oromoo, Kan Hawwii fi Dinqaalam - Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo. Kitaabni adda addaa namootarraa argaman yoo ta’uu kitaabni qulqulluun Waaqayyoo irrayi. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. Jechoota Afaan Ingilizii guyyuu of ibsuuf nu fayyadu akkaataa itti fayyadamnu Help us in creating the largest English-Oromo dictionary online. Es una aplicación ligera y da. Abiy Ahmad irratti yaalame.